Home Page

Ysgol Goed / Dysgu tu allan

Ysgol Goed

Fe fydd sesiwn Ysgol Goed i blant yr adran am yn ail ddydd Iau. Cadwch lygad ar gylchlythyr yr ysgol am ddyddiadau.

 

Gofynnwn yn garedig i chi ddarparu'ch plentyn/ plant gyda'r canlynol gan ystyried y tywydd.  Mae angen i'ch plentyn/plant i wisgo'r dillad addas i'r ysgol.

  • Esgidiau glaw
  • Dillad glaw
  • Dillad sbar
  • Het yn yr haul

 

Forest School

A Forest School session will be held every other Thursday for years 5 and 6.  Please keep an eye on the school's newsletter for dates.

Please can you provide your child/children with the following.  Your child/children will need to wear these clothes to school.

  • Dress in old clothes
  • Wellies
  • Waterproof clothing
  • Spare clothes
  • Hat during sunny days