Home Page

Meithrin Prynhawn / Afternoon Nursery

Parti diwedd y flwyddyn/End of year party

Hwyl y mabolgampau!/Sports' day fun!

O lindys, i gocŵn, i pili pala/From caterpillar, to cocoon, to butterfly.

Dyma ni yn taflu, dal, cicio, neidio, rhedeg. Am hwyl gyda balŵns!

Es i ar saffari a beth welais i?/I went on safari and what did I see?

Ein helfa wyau Pasg - Castell Ystumllwynarth/Our Easter egg hunt - Oystermouth Castle

Sypreis Handa/Handa's Surprise

Hwyl gyda'r parasiwt!/Fun with the parachute!

Gwisg draddodiadol Hindwaidd/Traditional Hindu costume

Dathlu Gwyl Holi (Gwyl lliwiau)/Celebrating The Festival of Holi (Festival of colours)

Rydyn ni'n mynd i hela arth/ We're going on a bear hunt

Still image for this video

trim.CE328355-CA3D-4DFC-A7D4-B428001E69EA.MOV

Still image for this video

trim.F1EBC88B-406A-4D37-9A5E-218199BFF16D.MOV

Still image for this video

trim.1C0E37D8-27D3-41F7-AB97-4C93937D6034.MOV

Still image for this video

Calonnau ymhobman!/Hearts everywhere! Ein dathliadau Dydd Santes Dwynwen/Our Saint Dwynwen's Day celebrations

Ein hwythnos goch/Our red week.