Home Page

Rhifedd / Numeracy

Wythnos 4 / Week 4:

Wythnos 3 / Week 3:

 

Un o'n hoff gêmau i chwarae yn yr ysgol yw "Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?".  Beth am chwarae hwn yn y tŷ wythnos hon? Mae angen un person i ymddwyn fel y blaidd a sefyll yn erbyn wal.  Mae'r gweddill yn sefyll i ffwrdd ohonynt ac yn gofyn "Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?".  Mae'r blaidd yn penderfynu ac yn dweud "......... o'r gloch!". Mae'r gweddill yn camu ymlaen y nifer hynny o gamau.  Bydd y blaidd yn gadael i'r pobl eraill cyrraedd yn agos iddo/iddi ac yn dweud "Amser cinio!" Mae angen wedyn i bawb rhedeg, a phwy bynnag mae'r blaidd yn dal bydd y blaidd nesaf!

 

One of our favourite games to play in school is "What's the time Mr Wolf?". How about playing this at home this week? One person needs to be the wolf and stand against a wall.  The others stand away from them and ask "Faint o'r gloch yw hi Mr Blaidd?".  The wolf decides a number and says ".......... o'r gloch!".  The others step forward this amount of steps. The wolf will let the others come closer and closer until they decide it's "Amser cinio!" Everyone then needs to run away, and whoever the wolf catches is the next wolf!

 

         

Wythnos 2 / Week 2:

 

Wythnos hon, ein ffocws yw cymharu maint gwrthrychau gwahanol. Dyma adnoddau i'ch helpu:

 

This week, we are looking at comparing objects by size. Here are some resources to help you:

 

Geirfa / Vocabulary:

 

Hir - Long

Byr - Short

Hiraf - Longest

Byrraf - Shortest

Mawr - Big

Bach - Small

Mwyaf - Biggest

Lleiaf - Smallest

Tal - Tall

 

Wythnos 1 / Week 1:

 

Siâp yw ffocws Wythnos 1 - dyma chi adnoddau i'ch helpu.

 

Shape is the focus of Week 1 - here are some resources to help you.