Home Page

Rhifedd / Numeracy

Wythnos 1 / Week 1:

 

Siâp yw ffocws Wythnos 1 - dyma chi adnoddau i'ch helpu.

 

Shape is the focus of Week 1 - here are some resources to help you.

Wythnos 2 / Week 2:

 

Wythnos hon, ein ffocws yw cymharu maint gwrthrychau gwahanol. Dyma adnoddau i'ch helpu:

 

This week, we are looking at comparing objects by size. Here are some resources to help you:

 

Geirfa / Vocabulary:

 

Hir - Long

Byr - Short

Hiraf - Longest

Byrraf - Shortest

Mawr - Big

Bach - Small

Mwyaf - Biggest

Lleiaf - Smallest

Tal - Tall