Home Page

Caneuon / Songs

Gallwch barhau i ddefnyddio'r adnoddau ar dudalen Tymor y Gwanwyn wrth ddilyn y ddolen yma:

 

You can still use the resources from the Spring Term here:

Lliwiau'r Enfys / Colours of the Rainbow

Cân Trychfilod Cyw | Cyw's Bugs Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...