Home Page

Adran Blwyddyn 1 a 2

Croeso i dudalen Adran 1 a 2!

 

Welcome to the Year 1 and 2 class page! 

 

 

Cofiwch ddilyn ni ar Drydar/ Remember to follow us on Twitter:

@llwynderwbl1a2

Staff yr adran/ Our staff:

 

Guto Nyth Brân - Mrs Mererid Govier 

Barti Ddu - Miss Ceri Francis 

Twm Siôn Cati - Mrs Indeg Griffiths 

 

Cynorthwywyr - Mrs Helen Carlson, Mrs Rhiannon Reynolds,

Mrs Tracey Walters.

Tymor yr Haf/ Summer Term

 

Ein thema tymor yma: / Our theme this term:

 

Robotiaid Rhyfeddol - Clinc, Clanc, Clonc

Remarkable Robots - Clink, Clank, Clonk

Cynllun y tymor/ Plan for the term:

Tymor y Gwanwyn/ Spring Term

 

Ein thema tymor yma/ Our theme this term:

 

'Adeiladu tŷ bach 1,2,3'

Cynllun y tymor / Plan for the term:
Adeiladu tŷ bach 1, 2, 3:

Tymor yr Hydref

 

Ein thema ni y tymor yma/ Our theme this term: 

 

Hip Hip Hwrê/ Hip Hip Horray

Cynllun y tymor / Plan for the term