Home Page

Blwyddyn 3 a 4 - Mr Elis

Croeso i Flwyddyn 3 a 4!

Welcome to Blwyddyn 3 a 4!

 

Ein bwriad yw i rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydyn yn cyflawni.

 

Bydd peth gwybodaeth wrtha i. Bydd lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau.

 

Hefyd bydd casgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 3 a 4.


Joiwch!

Mrs Sian Thomas

____________________________________________________________________

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

 

There will be some information from me. There will be pictures of the children outlining their experiences.

 

Also, there will be a collection of useful websites to support our work in year 3 and 4.

 

Enjoy!

Mrs Sian Thomas

LLongyfarchiadau I Mr Stevens a'r teulu ar enedigaeth Daniel George Stevens. Congratulations to Mr Stevens and his family on the birth of Daniel George Stevens. 

 

Bwrlwm y Bae / The Buzz of the Bay

 

Ein thema y tymor yma yw "Bwrlwm y Bae" am yr ardal hyfryd yr ydym yn byw ynddo! Beth hoffech chi ddarganfod?

 

Our theme this term is "The Buzz of the Bay" about the beautiful area we live in! What would you like to find out?

 

 

Hen hen Stori.mp3

Plant yn defnyddio sgiliau dylunio a thechnoleg yn y sialens castell ! The children using their design and technology skills in the castle challenge!

Barddoniaeth Cofio / Remembrance Poetry