Home Page

Llyfrau Cymraeg / Welsh Books

Gallwch wrando ar straeon Dechrau Da yn y Gymraeg gan ddilyn y linc isod.

 

You can listen to Bookstart stories in Welsh through following the link below.

Mae Gwasg Gomer wedi rhoi caniatad i ysgolion rhannu ambell lyfr er mwyn i blant cael darllen yn y tŷ. Felly, dyma nhw i chi eu mwynhau!

 

Gwasg Gomer have given permission for schools to share some books for children to be able to read at home. Here they are for you to enjoy!

Dyma lyfr sydd yn esbonio'r Coronafeirws i blant.

 

Here is a book that explains the Coronavirus for children.

Dilynwch y ddolen isod i weld pob stori gan Amser Stori Atebol.

 

Click on the link below to see all stories by Amser Stori Atebol.