Home Page

Syniadau pellach / Further ideas

Camerau Fferm Ffoli / Folly Farm Webcams

Mae gan Fferm Ffoli camerau i chi weld yr anifeiliaid yno. Dyma linc i chi cael gweld nhw isod:

 

Folly Farm have set up their webcams for you to see the animals there.  Follow the link below:

Amser Stori Atebol - Yr Hipo Cyntaf ar y Lleuad

Er mwyn clywed straeon yn y Gymraeg, gallwch chwilio "Amser Stori Atebol" ar Youtube.

To hear stories read in Welsh, you can search "Amser Stori Atebol" on Youtube.

Amser Canu ar-lein / Rhyme Time online:

Cerddoriaeth:

Her Lego / Lego Challenge:

Wythnos yn Dechrau / Week Beginning: 23/03/20

Bydd y fideos yma dal ar gael ar eu tudalen hyd yn oed os ydych chi'n colli'r sesiwn yn fyw!

 

These videos will still be available on their page even if you miss the live session!

Creu Enfys / Making a Rainbow

 

Beth am greu llun o enfys i roi yn eich ffenest? Mae nifer o bobl yn rhoi enfys yn eu ffenest i bobl sy'n mynd am dro cael gweld!

 

How about making a picture of a rainbow to put in your window? Lots of people are putting rainbows in their window for people who are going on a walk to see!

Syniadau Cyffredinol / General Ideas

Pa geiriau ydych chi'n gallu sillafu gyda'r symudiadau? What words can you spell with these movements?