Home Page

Syniadau pellach / Further ideas

Picture 1

Cerddoriaeth:

Picture 1

Her Lego / Lego Challenge:

Her Lego / Lego Challenge: 1

Wythnos yn Dechrau / Week Beginning: 23/03/20

Wythnos yn Dechrau / Week Beginning: 23/03/20 1
Wythnos yn Dechrau / Week Beginning: 23/03/20 2

Bydd y fideos yma dal ar gael ar eu tudalen hyd yn oed os ydych chi'n colli'r sesiwn yn fyw!

 

These videos will still be available on their page even if you miss the live session!

Creu Enfys / Making a Rainbow

 

Beth am greu llun o enfys i roi yn eich ffenest? Mae nifer o bobl yn rhoi enfys yn eu ffenest i bobl sy'n mynd am dro cael gweld!

 

How about making a picture of a rainbow to put in your window? Lots of people are putting rainbows in their window for people who are going on a walk to see!

Syniadau Cyffredinol / General Ideas

Syniadau Cyffredinol / General Ideas 1

Pa geiriau ydych chi'n gallu sillafu gyda'r symudiadau? What words can you spell with these movements?

Pa geiriau ydych chi'n gallu sillafu gyda'r symudiadau?  What words can you spell with these movements? 1