Home Page

Gweithgareddau Dosbarth Class Activities

Wythnos 06/01/20

Wythnos 13.01.20

Wythnos 20.01.20

25/01/20 Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen

Wythnos 27/01/20

Dysgu am Y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Wythnos 03/02/20

Creu Stori Wal/ Creating our Story Wall

Bondiau Rhif/ Learning about number bonds

Tric a Chlic