Home Page

Caneuon / Songs

Caneuon Nadolig / Christmas Songs

Rhai o'n hoff rhigymau / Some of our favourite nursery rhymes:

Cân Sali Mali

Dyma gân fach am Sali Mali ar eich cyfer! Just a little song about Sali Mali! Mwynhewch-Enjoy!

Dilynwch y linc isod i glywed caneuon hyfryd Cyw!  Click on the link below to hear the lovely songs on Cyw!

Cân Yr Wyddor 🍎 | The Cyw Alphabet Song

Rydym ni'n dwli ar gan yr Wyddor! We love the alphabet song!

Cân Offerynnau Cyw - The Instruments Song

Dewch i chwarae offerynau o bob math! Gemau, rhaglenni a chaneuon ar Cyw gan S4C http://s4c.cymru/cyw Games, shows and songs on Cyw from S4C http://s4c.cymru/cyw