Home Page

Adran Blwyddyn 1 a 2

 

 

Croeso i dudalen Adran Blwyddyn 1 a 2!

 

Welcome to the Year 1 and 2 page!

 

Blwyddyn 1 - Miss Stewart/Mrs Carlson

Blwyddyn 1 a 2 - Mrs Turner/Mrs Evans/Miss Waller

Blwyddyn 2 - Mrs Govier/Mrs Trick

 
 

Cofiwch ddilyn ni ar Drydar!

   Remember to follow us on Twitter

  @llwynderwbl1a2

 

 
 

 

Tymor yr Hydref 2016 / Autumn Term 2016

Tymor y Gwanwyn/Spring Term 

 

Ein thema ni yw/ Our theme this term is: Gwyn/ White

Gwyn ein byd/ our white world 🌍

Tymor yr Haf/ Summer Term 

Ein thema/ our theme - Hwylio hwylio dros y tonnau 🌊🚣🏽