Home Page

Diwrnod Celf Glynn Vivien Art Day

30.09.15

Cafodd y plant diwrnod i'r brenin heddiw yn cwblhau gweithgareddau Celf yn yr ysgol. 

Daeth Mary, arlunydd o'r Oriel Glynn Vivien, i adrodd hanes Richard Glynn Vivien a gwneud gweithdŷ Celf gyda'r plant. Ar ôl clywed yr hanes, aeth y plant ymlaen i fraslunio lluniau tân a wedyn paentio'u lluniau gyda dyfrlliwiau. 

 

The children had a great Art day today! Mary, an artist from the Glynn Vivien Art Gallery, came to school to do an Art workshop with us. After hearing the history of Richard Glynn Vivien and his family, the children went on to sketch drawings of different types of fires and then painted their drawings using watercolours.