Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

2018 - 2019

Llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu dewis i fod ar y cyngor ysgol!

Congratulations to all children that were elected for the school council!

Datganiad Cenhadaeth Cyngor Ysgol Llwynderw Mission Statement

Pwy sydd ar y cyngor? Who is on the Council?

Mae'r cyngor ysgol yn edrych ymlaen at gasglu a meddwl am syniadau newydd ar sut i wella'r ysgol eleni!

 

The school council are looking forward to collecting and thinking of new ideas to improve the school this year!

Bydd yna 3 pwyllgor o fewn y cyngor; 

-ysgol iach

-ysgol eco

-llysgenhadon hawliau plant

 

There are 3 committees within the council;

-healthy school

-eco school

-children's rights ambassadors