Home Page

Gwersi Offerynnol / Instrument Lessons

Mae yna gyfleoedd yn ysgol Llwynderw i ddysgu offerynnau newydd. Dyma amserlen y gwersi:

 

Dydd Llun: --

Dydd Mawrth: --

Dydd Mercher: Telyn, Pres, Ffidl, Soddgrwth - Cerddorfa

Dydd Iau: --

Dydd Gwener: --

 

There are opportunities to learn different instruments in Llwynderw. This is when lessons will take place:

 

Monday: --

Tuesday: --

Wednesday: Harp, Brass, Cello, Violin - Orchestra

Thursday: --

Friday: --