Home Page

Gwersi Offerynnol / Instrument Lessons

Mae yna gyfleoedd yn ysgol Llwynderw i ddysgu offerynnau newydd. Dyma amserlen y gwersi:

 

Dydd Llun: Telyn

Dydd Mawrth: Pres

Dydd Mercher: Llinynnol

Dydd Iau: --

Dydd Gwener: Chwythbrennau

 

There are opportunities to learn different instruments in Llwynderw. This is when lessons will take place:

 

Monday: Harp

Tuesday: Brass

Wednesday: String

Thursday: --

Friday: Woodwind