Home Page

Rhieni/Parents

Ymarfer Corff Dosbarth Derbyn Haf 2019/ Reception P.E Summer 2019

Darllen yn y Derbyn/ Reading in Reception

Pethau i helpu adref / Things to help me at home

Ffurfio llythrennau/ Letter Formation

Geiriau Allweddol/ Key Words