Home Page

Meithrin Prynhawn / Afternoon Nursery

Ein picnic tedi ni/Our teddy bears' picnic

Hwyl ein Mabolgampau!/Our 'Mabolgampau' fun!

Eid Mubarak

Dyma ni yn cwrdd â rhai o’r creaduriaid o ‘Plantasia’/Here we are meeting some of the creatures from Plantasia.

Barod am y briodas fawr!/Ready for the big wedding!

Y grŵp glas yn chwilio am fwystfilod bach/The blue group looking for minibeasts

Prynhawn llawn hwyl ar y traeth/An afternoon full of fun on the beach

Hwyl gyda'r parasiwt!/Fun with the parachute!

Hwyl "Chwyrligwgan" Fun!

Still image for this video

Dydd Gwyl Dewi

Crempogau - blasus iawn!/Pancakes - very tasty!

Dyma ni yn dathlu'r Flwyddyn Newydd - paratoadau, gorymdaith a pharti!/Here we are celebrating The New Year - preparations, procession and a party!

Ein hymweliad a Chastell Ystumllwynarth/Our visit to Oystermouth Castle

Datblygu ein sgiliau dal a thaflu ni/Developing our throwing and catching skills

Still image for this video

IMG_0590.MOV

Still image for this video

Ein hymweliad â’r orsaf dân/Our visit to the fire station

Hwyl yr Hydref!/Autumn fun!

Gwneud ffyn hud yr Hydref!/Making Autumn magic wands!

Paratoadau ar gyfer Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt/Preparations for Halloween and Bonfire Night

Datblygu sgiliau llawdriniol manwl/Developing fine motor skills

Dysgu sut i groesi'r heol yn ddiogel/Learning to cross the road safely

Hwyl yn y goedwig/Fun in the woods

Dysgu am siâp cylch/Learning about circles.

Dysgu sut i groesi'r heol yn ddiogel/Learning how to cross the road safely.