Home Page

Cyfarwyddiadau / Instructions

Sut i ddefnyddio Flipgrid / How to use Flipgrid:

Byddwn yn rhannu fideos Flipgrid y plant gyda’r dosbarth.  Bydd fideos plant y Meithrin ond ar gael i’r Dosbarth Meithrin gweld. Os nad ydych chi eisiau i’ch fideos Flipgrid cael eu rhannu, yna rhowch wybod i Miss Francis drwy ebost.

 

We will be sharing the children's Flipgrid videos with the class.  The Nursery children's videos will only be available for the Nursery Class to see.  If you do not want your videos to be shared, then please email Miss Francis.

Lanlwytho lluniau i J2e / Uploading pictures to J2e: