Home Page

Meithrin a Derbyn

Croeso i'r Blynyddoedd Cynnar!

Welcome to The Early Years!

Tymor Yr Haf/ Summer Term 2019
Picture 1

Tymor Y Gwanwyn 2019/Spring Term 2019

Picture 1
Tymor yr Hydref 2018/Autumn Term 2018
Picture 1

Ein Thema yw 'Yr Iâr Fach Goch'/Our theme is 'The Little Red Hen'

 

Dyma ein 'Map Dysgu' /Here is our 'Learning Map' 

Dewch i ddarllen  y Stori/ Come and read the Story...

Gweithgareddau Blynnyddoedd Cynnar/ Early Years activities

Gweithgareddau Blynnyddoedd Cynnar/ Early Years activities 1
Gweithgareddau Blynnyddoedd Cynnar/ Early Years activities 2
Gweithgareddau Blynnyddoedd Cynnar/ Early Years activities 3
Gweithgareddau Blynnyddoedd Cynnar/ Early Years activities 4
Gweithgareddau Blynnyddoedd Cynnar/ Early Years activities 5

Ymweliad i Fferm Poundffald

Ymweliad i Fferm Poundffald 1

Cyngerdd Y Derbyn/Reception Nativity

Cyngerdd Y Derbyn/Reception Nativity 1