Home Page

Meithrin a Derbyn

Croeso i'r Blynyddoedd Cynnar!

Welcome to The Early Years!

Tymor Yr Haf/ Summer Term 2019

Tymor Y Gwanwyn 2019/Spring Term 2019

Tymor yr Hydref 2018/Autumn Term 2018

Ein Thema yw 'Yr Iâr Fach Goch'/Our theme is 'The Little Red Hen'

 

Dyma ein 'Map Dysgu' /Here is our 'Learning Map' 

Dewch i ddarllen  y Stori/ Come and read the Story...

Gweithgareddau Blynnyddoedd Cynnar/ Early Years activities

Ymweliad i Fferm Poundffald

Cyngerdd Y Derbyn/Reception Nativity