Home Page

Lluniau / Pictures

Dyma lle fyddwn ni'n rhannu lluniau o'r hyn rydych chi wedi bod yn gwneud i gadw'n brysur yn y tŷ. Rydw i'n dwlu ar weld y lluniau a chlywed wrthoch chi, gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iawn!

 

Here is where we will share the pictures of what you have been getting up to in the house.  It's great seeing all the pictures and hearing from you, I hope you're all keeping well!

Gallwch weld lluniau Tymor yr Hâf yma:

 

You can see the Summer Term pictures here:

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 13/04/20

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 06/04/20

Cadw'n brysur!

Still image for this video

Creu Jeli!

Still image for this video

Wythnosau yn dechrau / Weeks beginning 23/3/20 & 30/3/20: