Home Page

Darllen / Reading

Rho amser i ddarllen - hysbysiad teledu

Trwy ddarllen am gyn lleied â 10 munud y dydd gyda'ch plentyn, gallwch wneud gwahaniaeth i'w sgiliau llythrennedd. http://darllenynwell.co.uk Facebook/Rho Amser i Ddarllen

Make time to read - TV advert

By reading for just 10 minutes a day with your child, you can make a difference to their literacy skills. http://betterreading.co.uk/ Facebook/Make Time To Read

Llyfrau darllen Cymraeg 9-11 oed / Welsh reading books age 9-11

Cymraeg

Mae'r tudalennau ar y wefan yma yn dangos ichi'r manteision o ddarllen gyda'r plant yn eich bywyd. Mae yna gyngor ar gael sy'n gysylltiedig ag oedran eich plant.

English

The web pages in this site will show you the benefits of reading with the children in your life. There are hints and tips related to your child’s age which you may find useful.

First 100 High Frequency Words

Next 200 high frequency words

'Apps' addysgol defnyddiol - Llythrennedd / Useful Educational 'Apps' - Literacy