Home Page

Darllen / Reading

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites

Llyfrau darllen Cymraeg 9-11 oed / Welsh reading books age 9-11

Mae'r tudalennau ar y wefan yma yn dangos ichi'r manteision o ddarllen gyda'r plant yn eich bywyd. Mae yna gyngor ar gael sy'n gysylltiedig ag oedran eich plant.

The web pages in this site will show you the benefits of reading with the children in your life. There are hints and tips related to your child’s age which you may find useful.

First 100 High Frequency Words

Next 200 high frequency words

Apiau Llythrennedd Defnyddiol - Useful Literacy Apps