Home Page

Adran Blwyddyn 3 a 4

Croeso i dudalen dosbarth adran 3 a 4!

 

Welcome to the year 3 and 4 department's page!

 

Blwyddyn 3/ Year 3 - Mrs Morgan

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 - Mr Elis

Blwyddyn 4/ Year 4 - Miss Phelps

 

Cynorthwywyr/ Teaching assistants - Mrs C Jenkins

Athro CPA/ PPA Teacher - Mr W Lanchbury   

 

 

Cofiwch ddilyn ni ar Drydar!

Remember to follow us on Twitter

 

@llwynderwbl3a4     

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydyn ni'n ei gyflawni yn y dosbarthiadau. Bydd peth gwybodaeth oddi wrthon ni, lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 3 a 4.

Mwynhewch!

 

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do in school. There will be some information from ourselves, pictures/videos of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support our work in years 3 and 4.

Enjoy!

Gwaith Cartref

Mae pob plentyn yn cael 'bwydlen' gwaith cartref ar ddechrau'r tymor. Mae modd dewis gwaith cartref penodol o'r fwydlen ac mae rhyddid o rhan sut i gyflwyno'r gwaith. Am gopi o'r fwydlen ar gyfer y tymor presenol, cliciwch ar y linc isod.

 

Homework

Every child is presented with a 'homework menu' at the start of each term. He or she is free to choose from the menu and flexibility is provided in terms of how to present the work. To see a copy of the homework menu for the present term, please click on the link below.

 

 

 

 

Bwydlen Gwaith Cartref Blwyddyn 3

Bwydlen Gwaith Cartref Blwyddyn 4

Year 3 Homework Menu

Year 4 Homework Menu

Cyflwyniad Noson Agored Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 Open Evening Presentation

Bl 4 Cyflwyniad Noson Agored Bae Caerdydd/ Yr 4 Cardiff Bay Open Evening presentation