Home Page

Cyfnod Sylfaen | Foundation phase

Geirfa Fathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar / Mathematical Vocabulary in the Early Years

Ymarferion Ffurfio rhifau Number writing practice

Byrddau loto Numicon Make your own Numicon lotto boards

100 o bethau i wneud gyda Numicon / 100 things to do with Numicon

Gwneud 10 gyda Numicon Making 10 with Numicon

Poster Rhif y dydd / Number of the day poster

Dyddiau'r Wythnos / Days of the week

Misoedd y Flwyddyn / Months of the Year