Home Page

Caneon/Songs

     Dail y Coed

 

Dail y coed yn syrthio i lawr, syrthio i lawr, syrthio i lawr

Dail y coed yn syrthio i lawr

yn yr Hydref

 

Draenog bach yn cysgu'n drwm, cysgu'n drwm, cysgu'n drwm

Draenog bach yn cysgu'n drwm

Yn yr Hydref

 

Wiwer fach yn casglu cnau, casglu cnau, casglu cnau

Wiwer fach yn casglu cnau

Yn yr Hydref

Cân Dyddiau'r Wythnos/Days of the Week Song

Cân Yr Wyddor 🍎 | The Cyw Alphabet Song

Song of the Week - Yr Wyddor / The Alphabet 🍎

Sali Mali

Dyma gân fach am Sali Mali ar eich cyfer!! Just a little song about Sali Mali!! Mwynhewch-Enjoy!!