Home Page

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 14.12.20

Dyma fwydlen o weithgareddau i chi gyflawni yn eich amser eich hunain. Mae yna amrywiaeth o adnoddau o dan y fwydlen i'ch helpu gyda'r gweithgareddau.

 

Here is a menu of learning activities for you to complete in your own time. There are a variety of resources underneath the menu to help you with the activities.

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 14/12/20

Dyma'r adnoddau i'ch helpu gyda'r tasgau:

 

Here are the resources to help with the tasks:

Iaith a Llythrennedd / Language and Literacy:

Rhifedd / Numeracy:

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts:

Dyniaethau / Humanities:

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology: