Home Page

Adran Blwyddyn 3 a 4

Croeso i Adran 3 a 4

 

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr rydym yn gwneud yn y dosbarthiadau.

 

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to have a flavour of what we do in school.

 

Mrs Harry, Dosbarth Myrddin

Mr Elis, Dosbarth Bendigeidfran

Mrs Routledge, Dosbarth Gelert

 

Bae Caerdydd / Cardiff Bay