Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 5 a 6!

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydyn ni'n ei gyflawni yn y dosbarthiadau. Bydd peth gwybodaeth oddi wrthom ni, lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 5 a 6.

Mwynhewch!

 

A warm welcome to our years 5 and 6 class page! 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do in school. There will be some information from ourselves, pictures/videos of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support our work in years 5 and 6.

Enjoy!!

 

Mr G Horan, Mrs S Bond, Miss A Evans, Mrs C Jenkins a

Mr C Lewis

 😃

Thema Tymor yr Hydref / Autumn Term Theme

Bwydlen Gwaith Cartref / Homework Menu

LLuniau Abertawe

LLuniau Abertawe 1
LLuniau Abertawe 2
LLuniau Abertawe 3
LLuniau Abertawe 4
LLuniau Abertawe 5
LLuniau Abertawe 6
LLuniau Abertawe 7
LLuniau Abertawe 8
LLuniau Abertawe 9
LLuniau Abertawe 10
LLuniau Abertawe 11
LLuniau Abertawe 12
LLuniau Abertawe 13
LLuniau Abertawe 14
LLuniau Abertawe 15
LLuniau Abertawe 16
LLuniau Abertawe 17
LLuniau Abertawe 18
LLuniau Abertawe 19
LLuniau Abertawe 20
LLuniau Abertawe 21
LLuniau Abertawe 22
LLuniau Abertawe 23
LLuniau Abertawe 24
LLuniau Abertawe 25
LLuniau Abertawe 26
LLuniau Abertawe 27
LLuniau Abertawe 28
LLuniau Abertawe 29
LLuniau Abertawe 30
LLuniau Abertawe 31
LLuniau Abertawe 32
LLuniau Abertawe 33
LLuniau Abertawe 34