Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 5 a 6!

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydyn ni'n ei gyflawni yn y dosbarthiadau. Bydd peth gwybodaeth oddi wrthom ni, lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 5 a 6.

Mwynhewch!

 

A warm welcome to our years 5 and 6 class page! 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do in school. There will be some information from ourselves, pictures/videos of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support our work in years 5 and 6.

Enjoy!!

 

Mr G Horan, Mrs S Bond, Miss A Evans, Mrs C Jenkins a

Mr C Lewis

 😃

Thema Tymor yr Hydref / Autumn Term Theme

Bwydlen Gwaith Cartref / Homework Menu

LLuniau Abertawe