Home Page

Gwybodaeth allweddol / Useful Information

Oriau Ysgol

Dechrau: 8:30 yb

Gorffen: 3:00 yh

                                              

School Hours

Start: 8:30 am

Finish: 3:00 pm

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2020/2021

School Term and Holiday Dates 2020/2021

 

Trosolwg o'r Cynllun Datblygu Ysgol/ Overview of School Development Plan