Home Page

Gwybodaeth allweddol / Useful Information

Oriau Ysgol

Dechrau: 8:30 yb

Gorffen: 3:00 yh

                                              

School Hours

Start: 8:30 am

Finish: 3:00 pm

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2018/2019 

School Term and Holiday Dates 2018/2019

 

Trosolwg o'r Cynllun Datblygu Ysgol 2017-18 Overview of School Development Plan