Home Page

Blwyddyn 2

Ein Thema newydd yw ...

Wythnos Gwyddoniaeth/Science Week

Gweithgareddau Wythnos Cymraeg Cŵl

Ymweliad Pentre Bach Visit - Dydd Iau / Thursday 25.02.16

Cliciwch i ddarllen Stori Harri / Click below to read the story!

Dewch a blwch i'r ysgol wythnos yma / Please bring a box to school this week

Ein Map Thema Tymor Canolig / Our Mid Term Plan

Ymweliad i'r Llyfrgell / Library Visit

Sioe Nadolig Blwyddyn 1 a 2!

Ymweliad Dydd Gwener/School visit on Friday

Dysgu am Diwali ym Mlwyddyn 1 a 2!

Mwynhau yn y goedwig! Enjoying in the woods!

 

Croeso i dudalen Blwyddyn 2 Dosbarth Miss Thomas! 

 

 

Ein thema ni y Tymor yma : 

Mae'r plant wedi bod yn brysur yn casglu syniadau ar gyfer y thema, a dyma beth mae'r dosbarth eisiau dysgu yn ystod y tymor. The chidren have been busy collecting ideas for the theme, and this is what the class want to learn during this term.

Cawsom diwrnod bendigedig heddiw yn dysgu am ddeinosoriaid yn Amgueddfa Caerdydd! Clôd mawr i'r plant am fod yn arbennig!! Fantastic day today in Cardiff Museum learning about the dinosaurs. A big praise to the children for being fantastic!!!!