Home Page

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Llawysgrifen/ Handwriting

Dyma sut i ffurfio pob lythyren yn y Gymraeg a'r Saesneg.  Beth am ymarfer ffurfio'r llythrennau adref?

 

This is how to form every letter in Welsh and English.  How about practicing these letters at home?