Home Page

caneuon Songs

Caru Canu | Jac Y Do (Welsh Children's Song)

Cân draddodiadol am dderyn jac y do yn eistedd ar ben tô. A traditional Welsh nursery rhyme about a jackdaw bird sitting on a roof.

Caru Canu | Aderyn Melyn (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog draddodiadol am aderyn melyn i fyny yn y goeden banana. A fun traditional Welsh children's song about a yellow bird in the banana tree.

Dau dderyn bach

Caru Canu | Mae Gen i Dipyn o Dŷ Bach Twt (Welsh Children's Song)

Cân draddodiadol am dŷ bach ar lan y môr.A traditional Welsh children's song about a small house at the sea.

Caru Canu | Adeiladu Tŷ Bach

Cân am adeiladu tŷ bach, yn gartref clud i lygoden fach.A Welsh children's song about building a house for a mouse.

Can Dyma Fi

Fideo Cân Dyma Fi | Elin a Huw | Cyw

Can Dyma Fi Cyw

Pen, ysgwyddau, coesau a traed!