Home Page

Adran Blwyddyn 1 a 2

Croeso i Adran 1 a 2!

Welcome to Years 1 and 2!

 

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Athrawon / Teachers - Dosbarth Guto Nyth Bran -  Mrs Mererid Govier

                                     Dosbarth Twm Sion Cati - Miss Sioned Rees

                                     Dosbarth Barti Ddu - Mrs Jodie James-Perkins a Mrs Dona Viney

 

Cynorthwy-wyr / Support staff - Mrs Sioned Trick

                                                       Miss Saskia Hooper

                                                       Miss Holly Thomas 

                                                       Mrs Teleri Davies

                                                      

                                                

Map thema Hydref 2021 / Theme map Autumn 2021

Map thema Haf 2021 / Theme map Summer 2021

Map thema Gwanwyn 2021 / Theme map Spring 2021