Home Page

Gweithgareddau Dosbarth/Class Activities

Wythnos yma Yn Y Dosbarth Derbyn/ This Week in Reception (16.09.19)

Wythnos yma yn y Derbyn/This Week in Reception 23.09.19

Llythyren yr Wythnos yw O

Byddwn yn ymarfer rhifau, siapiau a lliwiau/ We will be practising numbers,shapes and colours

Gweithgareddau'r Dosbarth/ Class Activities

Wythnos Yma/This Week 30.09.19

Gweithgareddau'r Wythnos/ This weeks activities

Wythnos 07.10.19 - Llythyren yr wythnos yw 'd'

Stori'r Wythnos/ Story of the week

Tasg Cyswllt Cartref/ Home-School Link task

Wythnos yma ... This Week...

Creu draenogod

Wythnos 14.10.19

Gweithgareddau'r wythnos/ This weeks activities

Dathlu Diwrnod 'Shwmae!'

Celebrating 'Shwmae!' Day

Dylunio a chreu cardiau Nadolig/ Designing and creating Christmas Cards

Gweithio yn Swyddfa'r Post

Arbrofi gyda Deunyddiau/ Investigating different materials

Ymchwilio deunyddiau i greu cot i Sali Mali!

Gwaith creadigol Tan Gwyllt/ Bonfire night Creative work

Plant mewn angen / Children in need

Ein Cegin Fwdlyd/ Our Muddy Kitchen

Parti Penblwydd Sali Mali!

Wythnos 18/11/19

wythnos 25/11/19