Home Page

Gweithgareddau Activities 04/01/21

Bwydlen Gweithgareddau/ Activity Menu 06/01/21

Cofiwch edrych ar Flipgrid i weld fideos sy'n cefnogi'r gweithgareddau, caneuon, storiau a patrymau iaith.

 

Please remember to look at Flipgrid where you will find videos to support the activities, language patterns, stories and songs

Bwydlen Gweithgareddau Dysgu/ Learning activites menu

Dyma'r adnoddau i'ch helpu gyda'r gweithgareddau

 

Here are the Resources to help with activities:

 1. Iaith a Llythrennedd/ Language and Literacy

2. Rhifedd/Numeracy

Gwnewch siop deganau/ Make a toy shop

Arian / Money

Mathemateg Popeth amdana i

3. Iechyd a Lles/ Health and wellbeing

Cosmic Yoga

Cosmic Yoga

4. Dyniaethau/Humanities

Fedrwch ganu/adrodd dyddiau'r wythnos? Can you sing/recite the days of the week?

Ysgrifennu dyddiau'r wythnos / Writing days of the week

5. Celfyddydau Mynegiannol/ Expressive Arts

Her Creu llun siapiau 'Dyma Fi' Shape collage challenge

6. Gwyddoniaeth a Thechnoleg/ Science and Technology

Sawl rhan o'r corff gallwch enwi? How many parts of the body can you name?

Fedrwch chi ganu Pen, ysgwyddau, coesau traed? Can you sing the song?