Home Page

Tymor Yr Hydref - Gwybodaeth i rieni / Autumn Term - Information for parents

Gwybodaeth i rieni/ Information for parents

Ymarfer Corff / P.E

Mae Dosbarth Bl 1 a 2 am greu siop fferm y tymor yma. A fedrwch chi helpu? / Year 1 and 2 are hoping to create a Farm Shop this term. Can you help?