Home Page

Meithrin a Derbyn

Croeso i'r Blynyddoedd Cynnar!

Welcome to The Early Years!

 

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Staff y Derbyn / Reception Staff:

 

Athrawon / Teachers: Mrs E. Turner a Mrs S. Thomas

Cynorthwywyr / Teaching Assistants: Mr Tomos, Miss C. Richards, a Miss P. Johns.

 

Staff y Meithrin / Nursery Staff:

 

Athrawes / Teacher: Miss C. Francis

Cynorthwywyr / Teaching Assistants: Mrs M. Squire, Miss J. Powney a Miss P. Johns

 

 

Tudalen Trydar / Twitter Page:

@llwynderwd

Tymor yr Hydref / Autumn Term

 

Ein Thema / Our Theme:  

'Adeiladu Tŷ Bach 1,2,3'

'Building a Little House 1,2,3'