Home Page

Ysgol Goed/ Forest School

Ysgol Goed

Fe fydd sesiwn Ysgol Goed i blant yr adran am yn ail ddydd Iau gan ddechrau ar yr 17eg o Fedi. Cadwch lygad ar gylchlythyr yr ysgol rhag ofn i ddyddiau newid. 

 

Gofynnwn yn garedig i chi ddarparu'ch plentyn/ plant gyda'r canlynol gan ystyried y tywydd.  Mae angen i'ch plentyn/plant i wisgo'r dillad addas i'r ysgol.

  • Esgidiau glaw
  • Dillad glaw
  • Dillad sbar
  • Het yn yr haul

 

Forest School

A Forest School session will be held every other Thursday starting on the 17th of September.  Please keep an eye on the school's newsletter for any changes that may be. 

Please can you provide your child/children with the following.  Your child/children will need to wear these clothes to school.

  • Dress in old clothes
  • Wellies
  • Waterproof clothing
  • Spare clothes
  • Hat during sunny days