Home Page

Gweithgareddau Dosbarth / Classroom Activities

Y Naid Noddedig - Diolch i'r CRAFf am drefnu! The Sponsored Bounce - Thank you to the PTFA for organising!

Diolch i Mr Tolley a phlant Blwyddyn 6 am helpu ni i ddefnyddio'r Chrome Books! Thank you to Mr Tolley and Year 6 for helping us to use the Chrome Books!

Mwy o'n ddyfeisiadau robotaidd/ More of our robot inventions

Arbrofi gyda thrydan a magnetau/ Experimenting with electricity and magnets

Ein dyfeisiadau robotaidd/ Our robot inventions