Home Page

Joio yn yr awyr agored!/ Enjoying the outdoors!

Ymchwilio ein synhwyrau yn y goedwig! Gweithgaredd Un - Golwg - chwilio am wahanol liwiau yn y goedwig. Exploring our senses in the woods! Activity One - Sight- looking for colours in the woods.

Ymchwilio ein synhwyrau yn y goedwig! Gweithgaredd Un - Golwg - chwilio am wahanol liwiau yn y goedwig. Exploring our senses in the woods! Activity One - Sight- looking for colours in the woods.

Gweithgaredd 2- Arogli-Pa aroglau sydd yn y goedwig? Creu persawr ysgol goed. What smells are there in the woods? Making forest school perfume.

Gweithgaredd 2- Arogli-Pa aroglau sydd yn y goedwig? Creu persawr ysgol goed. What smells are there in the woods? Making forest school perfume.

Garddio gyda Mrs Cole - Gardening with Mrs Cole -Haf 2017/Summer2017

Daeth David o Morissons gyda choeden afal i ni i blannu yn ein hiard/ David from Morissons brought us an apple tree for us to plant in our school yard. Diolch David!

Plannu Cennin Pedr yn barod i dymor Y Gwanwyn gyda Mrs Cole / Planting Daffodils ready for the Spring time with Mrs Cole.

Picture 1

Gwybodaeth i rieni Information for Parents

Casglu dail yr Hydref! collecting Autumn leaves!

Helfa frigau! Stick hunt!

Helfa frigau! Stick hunt! 1
Helfa frigau! Stick hunt! 2
Helfa frigau! Stick hunt! 3
Helfa frigau! Stick hunt! 4
Helfa frigau! Stick hunt! 5
Helfa frigau! Stick hunt! 6
Helfa frigau! Stick hunt! 7
Helfa frigau! Stick hunt! 8
Helfa frigau! Stick hunt! 9
Helfa frigau! Stick hunt! 10
Helfa frigau! Stick hunt! 11
Helfa frigau! Stick hunt! 12
Helfa frigau! Stick hunt! 13
Helfa frigau! Stick hunt! 14
Helfa frigau! Stick hunt! 15