Home Page

Derbyn

Ein Thema yw 'Popeth am Eirth'/Our theme is 'All about Bears'

Byddwn yn dysgu stori Elen Benfelen ar ffurf Pie Corbett/ We will be learning the story of Goldilocks

Byddwn yn dysgu stori Elen Benfelen ar ffurf Pie Corbett/ We will be learning the story of Goldilocks 1

Gweithgareddau'r Dosbarth Derbyn/Reception activities

Gweithgareddau'r Dosbarth Derbyn/Reception activities  1

Mwy o weithgareddau Eirth!

Mwy o weithgareddau Eirth! 1
Mwy o weithgareddau Eirth! 2

Diwrnod Y Llyfr / World Book Day

Diwrnod Y Llyfr / World Book Day 1
Diwrnod Y Llyfr / World Book Day 2

Wythnos Gwyddoniaeth!/ Science Week!

Wythnos Gwyddoniaeth!/ Science Week! 1

Dylunio a chreu rocedi / Designing and making rockets

Dylunio a chreu rocedi / Designing and making rockets 1

Peintio Cenin Pedr Wythnos Dewi Sant / Painting Daffodils during Welsh Week

Peintio Cenin Pedr Wythnos Dewi Sant / Painting Daffodils during Welsh Week 1

Rhifedd yn y Dosbarth Derbyn/ Numeracy in Reception

Rhifedd yn y Dosbarth Derbyn/ Numeracy in Reception 1
Rhifedd yn y Dosbarth Derbyn/ Numeracy in Reception 2

Ymweliad i'r Gerddi Botaneg/Class visit to the Botanical Gardens

Ymweliad i'r Gerddi Botaneg/Class visit to the Botanical Gardens 1
Ymweliad i'r Gerddi Botaneg/Class visit to the Botanical Gardens 2
Ymweliad i'r Gerddi Botaneg/Class visit to the Botanical Gardens 3