Home Page

Derbyn

Ein Thema yw 'Popeth am Eirth'/Our theme is 'All about Bears'

Byddwn yn dysgu stori Elen Benfelen ar ffurf Pie Corbett/ We will be learning the story of Goldilocks

Gweithgareddau'r Dosbarth Derbyn/Reception activities

Mwy o weithgareddau Eirth!

Diwrnod Y Llyfr / World Book Day

Wythnos Gwyddoniaeth!/ Science Week!

Dylunio a chreu rocedi / Designing and making rockets

Peintio Cenin Pedr Wythnos Dewi Sant / Painting Daffodils during Welsh Week

Rhifedd yn y Dosbarth Derbyn/ Numeracy in Reception

Ymweliad i'r Gerddi Botaneg/Class visit to the Botanical Gardens