Home Page

CRAFf/ PTFA

Croeso i'r adran CRAFf / Welcome to the PTFA section

 

NOD y CRAFf yw hyrwyddo addysg pob disgybl yn yr ysgol trwy:

➢    ddatblygu perthnasau effeithiol rheng staff, rhieni, ffrindiau ag eraill sy’n gysylltiedig â’r ysgol;

➢    trefnu gweithgareddau a digwyddiadau a bydd yn codi arian am gyfarpar neu brosiectau i gefnogi’r ysgol ac i arwyddo addysg y disgyblion;

➢    galluogi’r plant i fynegi’u barn ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau pryd bynnag mae’n bosib;

➢    annog datblygiad cymuned yr ysgol gan drefnu digwyddiadau cymdeithasol i ddisgyblion, teuluoedd a’r gymuned a gan gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu a’r gymuned.