Home Page

Gwybodaeth pwysig/ Important information

Ysgol Goed/ Forest School

 

Fe fydd angen wellies a dillad addas ar gyfer y tywydd ar blant pob dydd Mercher ar gyfer Ysgol Goed.  Mae croeso iddynt adael rhain yn eu loceri.  

 

Children will need wellies and appropriate clothing for the weather every Wednesday for Forest School.  They are welcome to leave these in their lockers.

 

Ymarfer Corff/ P.E.

 

Bydd angen cit ymarfer corff ar blant pob Dydd Mercher a Dydd Gwener.  Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob dilledyn.

 

Children will need their PE kit every Wednesday and Friday.  We kindly ask that you ensure each item of clothing is labelled with your child's name.