Home Page

Gwybodaeth Information

Croeso i'r Derbyn - Gwybodaeth i Rieni

 

Welcome - Information for Parents 

Croeso i'r Derbyn/ Welcome to Reception

Ymarfer Corff - Pob Dydd Mercher a Dydd Gwener. 

P.E - Every Wednesday and Friday. Come dressed ready

 

Ysgol Goed - Pob yn ail Dydd Mercher (Dechrau 15/09/21)

 

Forest School - Every other Wednesday (Starting 15/09/21)