Home Page

Siap/Shape, pattern and measures

1.Her Helfa Siapiau/Shape Hunt Challenge - Chwiliwch am siapiau tu mewn neu tu allan.Cofnodwch beth welwch/ Look for shapes indoors or outdoors. Record what you see.

2.Her casglu Data a chreu graff/ Collecting Data and creating a graph Challenge

3. Her lliwio'r siapiau/Colour the shapes

Tymor Yr Haf - 'Yn Yr Ardd'

Summer Term - 'In The Garden'

1.Fedrwch chi greu Patrwm lliw dilynnol?

Can you create a colour sequence pattern?

 

Gallech liwio patrymau lindysyn eich hun/ You could draw and colour your own caterpillar patterns

Gallech ddefnyddio paent/You could use paint. Create a 2 colour pattern, use 3 colours, 4 colours etc

 

 

2. Her Cloc/Make a Clock Challenge

Templed creu cloc/ Clock templates

3. Her Amser/ Tell the time Challenge

Matiau Geirfa Amser/ Time Word Mats

4.Faint o'r gloch?/What's the time?

Does dim rhaid i chi argraffu'r clociau, gallwch wneud rhai eich hun. Gall eich plentyn ysgrifennu brawddeg amser o dan bob cloc neu gallwch chi ysgrifennu'r frawddeg a gall eich plentyn rhoi bysedd ar bob cloc i ddangos yr amser cywir.   

 

You don't have to print the clock pages, you could draw your own or cut and stick the templates. Your child could write a sentence under each clock or you could write the sentence and they could draw the correct time.

Taflen clociau/ clock sheet