Home Page

Derbyn

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn!

Welcome to the Reception Class page!

 

Fe fyddwn yn diweddaru'r wefan yn aml gyda gwybodaeth i rieni, lluniau o'n gweithgareddau amrywiol a phethau i fwynhau ac ymarfer adref.  Mwynhewch!

 

We will be updating the website regularly with information for parents, pictures of our various activities and things to practise and enjoy at home.  Enjoy!

 

Mrs Turner, Mrs Thomas, Mrs Coleman, Miss Richards a Mrs Viney 

 

 

 

 

Tymor Y Gwanwyn /Spring Term 2020

Cliciwch i weld ein Map Cwricwlwm / Click below to see our Curriculum Map

Stori Pie Corbett y Tymor/ Our Pie Corbett Story for this Term - Y Tri Mochyn Bach