Home Page

Teithiau ysgol/ School trips

Tripiau sydd i ddod ym mlwyddyn 1 a 2 (Ionawr - Mawrth 2017/ Trips to follow (January - March 2017)

Ymweliad i Fferm Ffoli

Dathlu Blwyddyn Newydd Tseineaidd 🇨🇳🍱🍜 Celebrating Chinese New Year

Blwyddyn 2

Dawns y Ddraig

Taith i'r Mwmbwls

Mwynhau yn Fferm Ffoli 9/3/17

Fferm Ffoli Blwyddyn 1 a 2