Home Page

Map Dysgu Learning Map

Tymor yr Haf/Summer Term 2024

'Hwre,Hwre,Mae'n Haf!'

 

Dyma ein Map Thema/ Here is our Theme Map

Tymor y Gwanwyn/Spring Term 2024

'Gaeaf Gwych'

'Winter Wonderland

Tymor yr Hydref/ Autumn Term 2023

Un tro.....

'Once upon a time...'

Map Cwricwlwm Hydref 23 /Curriculum Map Autumn 23

Map Dysgu/ Learning Map

Tymor yr Haf / Summer Term 2023

'Cinio Ceidwad y Goleudy'

'The Lighthouse Keeper's Lunch'

Map Cwricwlwm/Curriculum Map