Home Page

Map Dysgu Learning Map

Tymor yr Haf / Summer Term 2021

"Dacw'r tren yn barod i fynd i lawr i'r Mwmbwls!"

"Now the train is ready to take us to The Mumbles!"

Tymor Y Gwanwyn/Spring Term 2021

Ein thema yw ' Dyma Fi'/Our theme is 'All about me'

Tymor Yr Hydref/ Autumn Term 2020

Ein Thema yw 'Un Tro'/Our theme is 'Once Upon a Time'

Cliciwch i lawrlwytho ein Map Dysgu/Click to download our learning map