Home Page

Map Dysgu Learning Map

Tymor yr Haf/ Summer Term 2022

"Mae Popeth yn Newid!"

"Everything is changing!"

Map Cwricwlwm Haf 2022 /Curriculum Map Summer 2022

Tymor yr Hydref / Autumn Term 2021

"Adeiladu ty bach"

"Build a little house"