Home Page

Gwybodaeth/ Information

Tafod Tawe

Ar Fedi 16eg 2016, lansiwyd Siarter Iaith ysgolion Cymraeg Abertawe, sef Tafod Tawe.

 

Pwrpas a nod Tafod Tawe yw ysbrydoli plant a phobl ifanc Abertawe i ddefnyddio'u Cymraeg ym mhob agwedd o'u bywydau a gwneud iddynt sylweddoli bod manteision addysgol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol wrth siarad Cynraeg a bod yn ddwyieithog.  Cofiwch ymweld a'r dudalen hon yn gyson er mwyn gweld rhai o'r gweithgareddau sy'n digwydd yn YGG Llwynderw.

 

On 16th of September 2016, the Welsh Language Charter for first language Welsh schools in Swansea, Tafod Tawe, was launched.

 

The purpose and aim of Tafod Tawe is to inspire children and young people in Swansea to use Welsh in every aspect of their lives and make them realise that there are benefits educationally, socially, economically and culturally, to speaking Welsh and being bilingual.  Visit this page regularly to see some of the activities that take play at YGG Llwynderw. 

Gwobr Efydd/ Bronze Award

Newyddion gwych!  Mae YGG Llwynderw wedi ennill gwobr Efydd Tafod Tawe!  

Fantastic news!  YGG Llwynderw has won the Bronze Tafod Tawe award!

Llongyfarchiadau/ Congratulations!