Home Page

Meithrin a Derbyn

Croeso i'r Blynyddoedd Cynnar!

Welcome to The Early Years!

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

Tudalen Trydar / Twitter Page:

@llwynderwd

Helo wrth staff y Blynyddoedd Cynnar! Hello from the Early Years staff!

Helo wrth staff Llwynderw!

Y Lindysyn Llwglyd

Tymor Gwanwyn / Spring Term

 

Ein Thema / Our Theme:  

'Ein Pentref Bach Ni' / 'Our Little Village'

 

 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

 

Ein Thema / Our Theme:  

Hip Hip Hwre!