Home Page

Oriel / Gallery

Gweithgareddau Dosbarth / Classroom Activities:

Plannu bylbiau ar gyfer y Gwanwyn / Planting bulbs for the Spring

Paratoi am a mwynhau Parti Sali Mali! Preparing for and enjoying Sali Mali's party!

Penblwydd Hapus Sali Mali!

Still image for this video

Ymarfer Corff - rhedeg i ddal swigod! P.E. - Running to catch bubbles!

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day

Gweithgareddau Dosbarth / Classroom Activities

Diwrnod y Cofio / Remembrance Day

Dathlu Diwali! Celebrating Diwali!

Gweithgareddau Dosbarth / Classroom Activities

Dathlu Diwrnod 'Shwmae' / Celebrating 'Shwmae' Day

Shwmae!

Still image for this video

Hwyl a sbri yn y dosbarth! / Lots of fun in the classroom!

Diwrnod Owain Glyndwr / Owain Glyndwr Day

Dyma ambell lun o'n wythnos gyntaf! Here are some pictures of our first week!