Home Page

Meithrin - Mrs A Grace Jones

Rydyn ni'n brysur iawn yn y Meithrin/ We are very busy in the Nursery

Rydyn ni'n brysur iawn yn y Meithrin/ We are very busy in the Nursery 1
Rydyn ni'n brysur iawn yn y Meithrin/ We are very busy in the Nursery 2
Rydyn ni'n brysur iawn yn y Meithrin/ We are very busy in the Nursery 3
Rydyn ni'n brysur iawn yn y Meithrin/ We are very busy in the Nursery 4

Tymor yr Haf /Summer Term 2015

Tymor yr Haf /Summer Term 2015 1 Syrpreis Handa

Rydyn ni'n darllen stori 'Syrpreis Handa'

We are reading 'Handa's Surprise'

Dewch i darllen y stori!/Come and read the story!

Picture 1

Chwirligwgan

Still image for this video

Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty!

Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 1
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 2
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 3
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 4
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 5
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 6
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 7
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 8
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 9
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 10
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 11
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 12
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 13
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 14
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 15
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 16
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 17
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 18
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 19
Mmm! Cawl llysiau - blasus iawn! Mmm! Vegetable soup - very tasty! 20

5 mwnci bach/5 little monkeys

Still image for this video

Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver!

Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver! 1
Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver! 2
Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver! 3
Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver! 4
Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver! 5
Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver! 6
Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver! 7
Yn bwyta tarten rhiwbob yn union fel Oliver! Eating rhubarb tart, just like Oliver! 8
Picture 1

Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Blasu llysiau heb eu coginio/tasting raw vegetables.

Cawsom ni gymaint o hwyl yn y Ganolfan Dreftadaeth! We had so much fun in the Heritage Centre!

Cawsom ni gymaint o hwyl yn y Ganolfan Dreftadaeth! We had so much fun in the Heritage Centre! 1
Cawsom ni gymaint o hwyl yn y Ganolfan Dreftadaeth! We had so much fun in the Heritage Centre! 2
Cawsom ni gymaint o hwyl yn y Ganolfan Dreftadaeth! We had so much fun in the Heritage Centre! 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2

Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture.

Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 1
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 2
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 3
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 4
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 5
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 6
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 7
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 8
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 9
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 10
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 11
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 12
Gweithio gyda gilydd i greu llun mawr/Working together to make a big picture. 13

Rydyn ni wedi bod yn darllen "Llysiau Oliver"/We have been reading "Oliver's Vegetables."

Rydyn ni wedi bod yn darllen "Llysiau Oliver"/We have been reading "Oliver's Vegetables." 1

Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit.

Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 1
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 2
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 3
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 4
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 5
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 6
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 7
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 8
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 9
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 10
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 11
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 12
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 13
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 14
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 15
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 16
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 17
Defnyddio ein synhwyrau/Using our senses. Arogli llysiau a ffrwythau/Smelling vegetables and fruit. 18

Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil.

Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil. 1
Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil. 2
Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil. 3
Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil. 4
Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil. 5
Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil. 6
Palu am lysiau yn y pridd. Digging for vegetables in the soil. 7

Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order.

Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order. 1
Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order. 2
Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order. 3
Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order. 4
Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order. 5
Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order. 6
Trefnu lluniau o'r stori "Llysiau Oliver." Putting pictures from "Oliver's Vegetables" in order. 7

Edrychwch ar ein planhigion ffa yn tyfu. Look at our bean plants growing.

Edrychwch ar ein planhigion ffa yn tyfu. Look at our bean plants growing. 1
Edrychwch ar ein planhigion ffa yn tyfu. Look at our bean plants growing. 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15

Rydyn ni wedi agraffu gyda llysiau i wneud patrymau. We have printed with vegetables to make patterns.

Rydyn ni wedi agraffu gyda llysiau i wneud patrymau. We have printed with vegetables to make patterns. 1
Rydyn ni wedi agraffu gyda llysiau i wneud patrymau. We have printed with vegetables to make patterns. 2
Rydyn ni wedi agraffu gyda llysiau i wneud patrymau. We have printed with vegetables to make patterns. 3
Rydyn ni wedi agraffu gyda llysiau i wneud patrymau. We have printed with vegetables to make patterns. 4
Rydyn ni wedi agraffu gyda llysiau i wneud patrymau. We have printed with vegetables to make patterns. 5

Rydyn ni wedi rholio toes i wneud moron. We have rolled playdough to make carrots.

Rydyn ni wedi rholio toes i wneud moron. We have rolled playdough to make carrots. 1
Rydyn ni wedi rholio toes i wneud moron. We have rolled playdough to make carrots. 2
Rydyn ni wedi rholio toes i wneud moron. We have rolled playdough to make carrots. 3
Rydyn ni wedi rholio toes i wneud moron. We have rolled playdough to make carrots. 4

Mae siop Llysiau a Ffrwythau newydd sbon yn ein dosbarth. We have a brand new Fruit and Vegetable shop in our classroom.

Mae siop Llysiau a Ffrwythau newydd sbon yn ein dosbarth. We have a brand new Fruit and Vegetable shop in our classroom. 1
Picture 1
Picture 2

Dyma ni yn trefnu moron yn ol eu maint. Here we are ordering vegetables according to their size.

Dyma ni yn trefnu moron yn ol eu maint. Here we are ordering vegetables according to their size. 1
Dyma ni yn trefnu moron yn ol eu maint. Here we are ordering vegetables according to their size. 2

Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting

Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 1
Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 2
Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 3
Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 4
Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 5
Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 6
Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 7
Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 8
Rydyn ni'n dysgu am rifau a chyfri wrth ddefnyddio 'Numicon'. We're using 'Numicon' to learn about numbers and counting 9
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Rydyn ni wedi bod yn frysur iawn yn yr ardal adeiladu. We've been very busy in the building area.

Rydyn ni wedi bod yn frysur iawn yn yr ardal adeiladu. We've been very busy in the building area. 1
Rydyn ni wedi bod yn frysur iawn yn yr ardal adeiladu. We've been very busy in the building area. 2
Rydyn ni wedi bod yn frysur iawn yn yr ardal adeiladu. We've been very busy in the building area. 3
Rydyn ni wedi bod yn frysur iawn yn yr ardal adeiladu. We've been very busy in the building area. 4
Rydyn ni wedi bod yn frysur iawn yn yr ardal adeiladu. We've been very busy in the building area. 5

Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans.

Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans. 1
Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans. 2
Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans. 3
Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans. 4
Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans. 5
Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans. 6
Rydyn ni wedi bod yn plannu pys a ffa. We have been planting peas and beans. 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Pasg Hapus/ Happy Easter

Pasg Hapus/ Happy Easter 1
Pasg Hapus/ Happy Easter 2
Pasg Hapus/ Happy Easter 3
Pasg Hapus/ Happy Easter 4
Pasg Hapus/ Happy Easter 5
Pasg Hapus/ Happy Easter 6
Pasg Hapus/ Happy Easter 7
Pasg Hapus/ Happy Easter 8
Pasg Hapus/ Happy Easter 9
Pasg Hapus/ Happy Easter 10
Pasg Hapus/ Happy Easter 11
Pasg Hapus/ Happy Easter 12
Pasg Hapus/ Happy Easter 13
Pasg Hapus/ Happy Easter 14
Pasg Hapus/ Happy Easter 15
Pasg Hapus/ Happy Easter 16
Pasg Hapus/ Happy Easter 17
Pasg Hapus/ Happy Easter 18
Pasg Hapus/ Happy Easter 19
Pasg Hapus/ Happy Easter 20
Pasg Hapus/ Happy Easter 21
Pasg Hapus/ Happy Easter 22
Pasg Hapus/ Happy Easter 23
Pasg Hapus/ Happy Easter 24
Pasg Hapus/ Happy Easter 25

Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd

Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 1
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 2
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 3
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 4
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 5
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 6
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 7
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 8
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 9
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 10
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 11
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 12
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 13
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 14
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 15
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 16
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 17
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 18
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 19
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 20
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 21
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 22
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 23
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 24
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 25
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 26
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 27
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 28
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 29
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 30
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 31
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 32
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 33
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 34
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 35
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 36
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 37
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 38
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 39
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 40
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 41
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 42
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 43
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 44
Ein ymweliad a Phenclacwydd/ our visit to Penclacwydd 45
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Os bydd eich plentyn yn dymuno creu/addurno het/bonned Pasg, croeso iddynt wisgo nhw i'r ysgol a'r ddydd Gwener i'n gorymdaith Pasg o amgylch yr ysgol. 

 

If your child would like to create/decorate an Easter hat/bonnet, they are more than welcome to wear it to school on Friday for our Easter parade around the school. 

 

smiley

 

 

Jac a'r Goeden Ffa/Jack and the Beanstalk. Mae Jac a'r cawr wedi bod yn ein helpu ni gyda mathemateg. Jack and the giant have been helping us with maths.

Jac a'r Goeden Ffa/Jack and the Beanstalk. Mae Jac a'r cawr wedi bod yn ein helpu ni gyda mathemateg. Jack and the giant have been helping us with maths. 1
Jac a'r Goeden Ffa/Jack and the Beanstalk. Mae Jac a'r cawr wedi bod yn ein helpu ni gyda mathemateg. Jack and the giant have been helping us with maths. 2

Dyma ni yn cymharu maint ein traed ni a thraed y cawr. Here we are comparing the size of our feet with the giant's.

Dyma ni yn cymharu maint ein traed ni a thraed y cawr. Here we are comparing the size of our feet with the giant's. 1
Dyma ni yn cymharu maint ein traed ni a thraed y cawr. Here we are comparing the size of our feet with the giant's. 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2

Jac a'r Goeden Ffa

Jack and the Beanstalk

 

Mae Jac a'r cawr wedi bod yn helpu ni gyda mathemateg.

Jack and the giant have been helping us with maths.

 

Dyma ni yn trefnu dillad y cawr a'i gymdogion yn ôl eu maint.

Here we are putting the giant's clothes and his neighbours clothes in order according to their size.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Dyma ni yn cymharu hyd frigau yn erbyn Jac. Here we are comparing the length and height of sticks against Jack.

Dyma ni yn cymharu hyd frigau yn erbyn Jac. Here we are comparing the length and height of sticks against Jack. 1
Dyma ni yn cymharu hyd frigau yn erbyn Jac. Here we are comparing the length and height of sticks against Jack. 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2

Diwrnod Trwynau Coch/ Red Nose Day

Diwrnod Trwynau Coch/ Red Nose Day 1
Diwrnod Trwynau Coch/ Red Nose Day 2
Diwrnod Trwynau Coch/ Red Nose Day 3

Diwrnod y Llyfr/ World book day

Diwrnod y Llyfr/ World book day 1
Diwrnod y Llyfr/ World book day 2

Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week

Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 1
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 2
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 3
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 4
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 5
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 6
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 7
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 8
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 9
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 10
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 11
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 12
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 13
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 14
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 15
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 16
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 17
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 18
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 19
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 20
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 21
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 22
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 23
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 24
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 25
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 26
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 27
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 28
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 29
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 30
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 31
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 32
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 33
Wythnos Cymraeg Cwl/ Welsh Week 34

Dyma rhai o'r pethau byddwn ni'n cyffwrdd a'r yn ystod yr hanner tymor nesaf yn y dosbarth Meithrin a'r Derbyn - ar lefelau gwahanol/ Here are some of the things we will touch on during the next half term in the Nursery and Reception class on different level's.

Prynhawn yn y parc a hufen iâ yn Ferdi's. An afternoon in the park and ice cream in Verdi's!

Chwarae gêm bingo Elen Benfelen - Lluniau gan/ photos taken by Harry Wells - Photograffydd y dydd!!

Chwarae gêm bingo Elen Benfelen - Lluniau gan/ photos taken by Harry Wells - Photograffydd y dydd!! 1

Meithrin prynhawn

Meithrin prynhawn 1
Meithrin prynhawn 2

Blasu uwd/ tasting porridge!

Blasu uwd/ tasting porridge! 1
Blasu uwd/ tasting porridge! 2

Mawrth Mwdlyd - y grŵp glas

Mawrth Mwdlyd - y grŵp glas 1

Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd!

Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 1
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 2
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 3
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 4
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 5
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 6
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 7
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 8
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 9
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 10
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 11
Y grŵp coch - Mawrth Mwdlyd! 12

Santes Dwynwen Hapus!

Santes Dwynwen Hapus! 1
Santes Dwynwen Hapus! 2
Santes Dwynwen Hapus! 3
Santes Dwynwen Hapus! 4
Santes Dwynwen Hapus! 5
Santes Dwynwen Hapus! 6
Santes Dwynwen Hapus! 7
Santes Dwynwen Hapus! 8
Santes Dwynwen Hapus! 9
Santes Dwynwen Hapus! 10
Santes Dwynwen Hapus! 11
Santes Dwynwen Hapus! 12
Santes Dwynwen Hapus! 13
Santes Dwynwen Hapus! 14
Santes Dwynwen Hapus! 15
Santes Dwynwen Hapus! 16
Santes Dwynwen Hapus! 17
Santes Dwynwen Hapus! 18

Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth

Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 1
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 2
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 3
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 4
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 5
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 6
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 7
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 8
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 9
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 10
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 11
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 12
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 13
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 14
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 15
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 16
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 17
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 18
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 19
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 20
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 21
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 22
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 23
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 24
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 25
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 26
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 27
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 28
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 29
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 30
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 31
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 32
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 33
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 34
Gweithgareddau Elen Benfelen a'r Tri Arth 35

Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd!

Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 1
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 2
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 3
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 4
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 5
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 6
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 7
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 8
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 9
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 10
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 11
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 12
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 13
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 14
Y grŵp melyn - Mawrth Mwdlyd! 15

Croeso cynnes i blant bach newydd y Meithrin prynhawn/ a warm welcome to our new afternoon Nursery children.

Ein thema ni y tymor yma yw 'Elen Benfelen a'r Tair Arth', dyma beth rydym ni'n mynd i ddysgu/ Our theme this term will be 'Goldielocks and the Three Bears' and here's what we are going to be learning!

Gwybodaeth bwysig i rieni plant bach newydd y Meithrin prynhawn/ Important information for the parents of the new afternoon Nursery children.

Gobeithio eich bod chi i gyd yn mwynhau'r gwyliau Nadolig/ hope you are all enjoying the Christmas holidays!

Gweithgareddau Nadolig/ Christmas activities

Cofiwch am ein parti Nadolig yfory/ Remember our Christmas party is tomorrow!

Cofiwch am ein parti Nadolig yfory/ Remember our Christmas party is tomorrow! 1

Gweithgareddau Nadolig/ Christmas activities

Gweithgareddau Nadolig/ Christmas activities 1

Plant bach newydd y Meithrin/ The new little Nursery children

Plant bach newydd y Meithrin/ The new little Nursery children 1

Cyngerdd plant y Meithrin/ The Nursery children's Christmas concert!

Mae'r Nadolig wedi dechrau/ Christmas has begun!

Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities!

Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities! 1
Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities! 2
Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities! 3
Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities! 4
Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities! 5
Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities! 6
Rhai gweithgareddau'r Iâr Fach Goch/ Some Little Red Hen activities! 7

Gweithgareddau Tan Gwyllt/ Fireworks activities

Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term!

Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 1
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 2
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 3
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 4
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 5
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 6
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 7
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 8
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 9
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 10
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 11
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 12
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 13
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 14
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 15
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 16
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 17
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 18
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 19
Croeso nôl ar ôl hanner tymor/ Welcome back after half term! 20
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Ein thema ni yw 'Hoff storiau' a rydym yn mynd i ddysgu stori 'Yr Iar Fach Goch' - Beth am ddarllen y stori? Our theme is 'Favorite stories' and we are going to be learning the stori 'The Little Red Hen' - Come and read the story!

Picture 1

Dilynwch ni ar Trydar! 

Follow us on Twitter! 

 

@llwynderwd (Meithrin a Derbyn) 

Dyma ni!

Dyma ni! 1

Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni!

Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 1
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 2
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 3
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 4
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 5
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 6
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 7
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 8
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 9
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 10
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 11
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 12
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 13
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 14
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 15
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 16
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 17
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 18
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 19
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 20
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 21
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 22
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 23
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 24
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 25
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 26
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 27
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 28
Rydyn ni'n cael hwyl a sbri yn ein hysgol ni! 29
Fe fydd Noson Rhieni ar nos Fawrth 23.09.14 am 5.30
Parents Evening will be held on Tuesday 23.09.14 at 5.30

Rydyn ni'n brysur yn y dosbarth Meithrin! We are busy in the Nursery class!

Rydyn ni'n brysur yn y dosbarth Meithrin! We are busy in the Nursery class! 1
Rydyn ni'n brysur yn y dosbarth Meithrin! We are busy in the Nursery class! 2
Rydyn ni'n brysur yn y dosbarth Meithrin! We are busy in the Nursery class! 3
Rydyn ni'n brysur yn y dosbarth Meithrin! We are busy in the Nursery class! 4

Hwyl a sbri!

Hwyl a sbri! 1

Wythnos gyntaf yn y Meithrin/ The first week in Nursery

Croeso i Ddosbarth y Meithrin!

Welcome to the Nursery Class

 

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.

 

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a

 

chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu yn y Meithrin.


Joiwch!

Miss Carys Stewart

smileysmileysmiley

____________________________________________________________________

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

 

There will be some information from me, photographs of the children outlining their experiences.

 

and a collection of useful websites to support their learning in the Nursery.

 

Enjoy!

Miss Carys Stewart

smileysmileysmiley